27. september

00:00 — 15:00

MT Teams

Krediidiandjad ja -vahendajad

Privaatsuskaitse tehnoloogiate töötuba

Töötoa läbiviija: Cybernetica

Töötoa aeg:
11:00-12:30 Privaatsustehnoloogiad
13:30-15:00 Privaatsustoime kontroll. Arutleme konkreetse näite varal, mida, kui palju ja kus peaks kaitsma
12:30-13:30 Lõunapaus

Töötoa sisu:
Privaatsuskaitse kolm eesmärki on seostamatus (unlinkability), läbipaistvus (transparency) ja sekkutavus (intervenability).
Töötoas räägime privaatsuskaitse tehnoloogiatest, mille abil on võimalik nende kolme eesmärgi suunas liikuda.
Vaatleme meetodeid nagu pseudonüümimine ja anonüümimine ning peatume põgusalt tehnoloogiatel nagu diferentsiaalprivaatsus, andmesüntees ja turvaline ühisarvutus.
Räägime privaatsustoime kaalutlemisest (privacy impact assessment) ning arutleme, kuidas sellele tuginedes valida oma eesmärkide täitmiseks parim tehnoloogia.
Töötuba viivad läbi Dr. Liina Kamm ja Dr. Dan Bogdanov.