20. september

14:00 — 17:00

Põhiseaduskomisjoni istung

Põhiseaduskomisjon arutab oma teisipäevasel, 20. septembri istungil Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE).

MTÜ FinanceEstonia esitas nimetatud eelnõule omapoolseid ettepanekuid ning komisjon ootab FE’d istungile esitatud ettepanekuid tutvustama. Istung algab kell 14.