18. juuni

08:30 — 10:00

FinanceEstonia

Pangakontode teemalise töörühma koosolek

Minister Andres Sutt kutsus kokku pangakontode teemalise töörühma, kus osalevad MKM, RM, SM, JUM, EP, EAS, FI, FE, PL, EKTK. Töörühm hakkab koos käima regulaarselt. Eesmärgiks arutelu kontode sulgemistest ja mitte avamistest ning võimalikest lahendustest.

Sissejuhatava ettekande teeb EAS-i välisinvesteeringute keskuse esindaja ja seejärel toimub avatud arutelu edasiste võimalike sammude osas.