17. detsember

12:30 — 16:00

FinanceEstonia

MKM reaalajamajanduse töögrupi koosolek

Kutsume teid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) aastat kokkuvõtvale reaalajamajanduse töögrupi koosolekule, mis toimub ühisministeeriumis Suur-Ameerika 1, saalis Tamm 17.12.2019. Koosolek algab lõunaga kell 12.30 ja lõpeb orienteeruvalt 15.30-16.00. Koosoleku põhieesmärgiks on ühtlustada reaalajamajanduse inforuumi, sh rääkida MKMi, teiste riigiasutuste ja erasektori poolt käimasolevatest ja tulevikku planeeritud tegevustest, mis edendavad reaalajamajandust.

 

Reaalajamajandus (RTE) on 2019. aasta jooksul kasvanud idee tasandilt kontseptsioonini ja esimeste pilootprojektide ettevalmistamiseni, mille rakendumisel lihtsustuks suures plaanis ettevõtete administratiivsed või tugitegevused, kuid mille saavutamiseks on vaja nii avaliku kui ka erasektori osapoolte edasine koordineeritud koostöö. Konkreetsemate eesmärkide ja tegevuste määratlemiseks koostatakse MKM eestvedamisel 2020. aasta kevadeks RTE tegevuskava, millele soovime planeeritava koosoleku aruteluringides samuti sisendit saada.

 

Päevakava:

12.30 Lõuna

13.00 RTE kontseptsioon – Sirli Heinsoo

13.10 RTE lipuprojekti alla kuuluvad initsiatiivid:

  • Know Your Customer (KYC) – Rainer Osanik
  • eCMR (e-veoselehed) – Heiti Mering
  • Arvestus, maksud ja aruandlus (AMA) – Kaido Heinsalu
  • E-ehitus – Anni Alexandra Päsik (TBC)

13.50 Arengud eID maailmas – Margus Arm

14.05 RTE edasised plaanid – Sirli Heinsoo

14.15 Kohvipaus

14.30 RTE tegevuskava aruteluringid – temaatilise laudkonnad (KYC, eCMR, AMA, e-kviitung (tbc))

15.15 Lauajuhtide kokkuvõtted

15.25 Lõppsõna

 

Palun märkige oma osalus SIIN hiljemalt 06.12.2019.