07. oktoober

10:00 — 12:30

Fintech

Maksekeskkonna Foorum

Päevakord

9-kuu ülevaated – pandeemia mõju (u 60 min)

Eesti Panga ja Pangaliidu ülevaade pandeemia mõjust maksekeskkonnale ja kasvanud vajadusest lahenduste järele, mis võimaldavad vähendada füüsilist kontakti inimeste vahel (viipemakse, nimemakse) ning lahendustest, mis tulevikus võiks veelgi enam soo- dustada kontaktivabamat arveldamist (digirahakotid, e-kaubanduse platvormid jne) → tulevikuvaade.

Rahandusministeeriumi ülevaade Euroopa Komisjoni plaanidest seoses jaemaksete ja digitaalsete finantsteenuste strateegiaga ja muudest maksekeskkonda mõjutavatest teguritest.

Eestile sobiva pankadevahelise „küsin-raha“ makselahenduse loomine (u 60 min).

Eesti Pank tuletab 2019. a. kokku lepitud MKF-i välkmakselahenduste teekaardi valguses meelde plaanid seoses eraisikutele ja ettevõtetele mõeldud küsin-raha makselahendus- tega ning tutvustab 2020. a. suvel VKE-de seas läbi viidud uuringu tulemusi.

Pangaliit annab ülevaate pankadevahelise Request-to-Pay taristu kasutuselevõtmise võimalustest ja hetkeseisust ning juhatab sisse hea turupraktika näite Rootsist → Swish – pankadevaheline välkmaksetel põhinev „küsin-raha“ makselahendus.

3. Euroopa kaardimaksete pettuste raport (u 30 min).

Eesti Pank teeb ülevaate kaardimaksete pettuste arengutest Euroopas ning annab põhjaliku ülevaate Eesti kohta.