06. veebruar

11:00 — 17:00

Kapitaliturud

Association of Estonian Cities Meeting on Municipalities’ Financing

Linnade Liidu poolt korraldataval nõupidamisel, kus arutatakse Eesti munitsipaalrahastu („rahastu“) loomisega seonduvat, esindab FinanceEstoniat Ülo Kallas.