07. mai

09:30 — 17:00

FinanceEstonia

Kohvihommik teemal „Kuidas peab ettevõtja e-poes tarbijat teavitama?“

7. mail kell 9:30 toimuval kohvihommikul räägib Hedman Partners advokaadibüroo advokaat

Toomas Seppel võlaõiguseseaduse muudatustest ning sellest kuidas see mõjutab e-poodides

tarbijale teabe esitamise viise. Tarkvara- ja disainistuudio BrightSpark on konsultandiks epoodide

kujunduse osas ning annab näiteid kuidas saaks seaduse nõudeid lahendada

visuaalselt.

Juunis jõustuvad seadusemuudatused kehtestavad reegli, mille kohaselt ettevõtjad, kes ei

teavita e-poes nõuetekohaselt tarbijat, kaotavad õiguskaitsevahendid.

Näiteks pikeneb tähtaeg, mille jooksul tarbija võib kaupa tagastada, 12 kuuni. Seega peaksid

ettevõtjad täna üle vaatama e-poe kasutustingimused ning selle, kuidas toimub e-poe

vahendusel teabe edastamine tarbijale. Uued seaduse nõuded esitavad väljakutse ka e-poodide

kujundusele ning visuaalsele poolele.

Osalustasu on 10,00 eurot, Hedman Partners advokaadibüroo ja BrightSpark´i klientidele on

osalemine tasuta!

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda hiljemalt 5. maiks aadressil, info@hedman.ee

Sinna on oodatud ka teiepoolsed teemakohased küsimused.