07. aprill

15:15 — 16:15

FinanceEstonia

Kohtumine Rahapesu Andmebürooga

FinanceEstonia ettepanekute tutvustamine rahapesu tõkestamise ja klienditundmise põhimõtete rakendamisel tekkiva halduskoormuse vähendamiseks.