02. mai

14:00 — 14:00

Ühisrahastus

Kohtumine Rahandusministeeriumiga EL ühisrahastuse regulatsiooni teemadel

EL ühisrahastuse seadusandlusega seotud probleemkohad:
– liikmesriikidele täiendavate piirangute seadmise õigus takistab laienemist ja skaleerimist
– investorite jaotus “sophisticated/non-sophisticated” ning viimastele seatavad investeerimispiirangud
– antud investeerimiskorralduste tagasivõtmisperiood
– liiga madalad kapitalinõuded