09. september

11:00 — 12:00

FinanceEstonia

Kohtumine Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooniga

Kohtumise teema: rahaliste vahendite avalik kaasamine krediidiandjate poolt.