29. november

11:00 — 12:00

Kogumispension

Kohtumine Pensionikeskusega

Pensionifondide strateegiate jaotus seoses Investeerimisfondide seaduse muudatusest tulenevate kohustuslike pensionifondide investeerimispiirangute muutusega.