30. märts

14:00 — 15:00

Fintech

Kohtumine Finantsinspektsiooniga

Finantsinspektsiooni juurde loodud uuendusliku finantstehnoloogia töögrupi juht Marek Pajusaar pöördus FinanceEstonia kui finantsinnovatsiooni valdkonna eestvedaja poole seoses esmase ülesandega, mida töögrupp on asunud täitma.
 
Meie töögrupi üheks eesmärgiks on luua alaline ja toimiv kontakt ning teabevahetus Eesti uuendusliku finantstehnoloogia ettevõtjatega ja vastavate organisatsioonidega. Selle eesmärgi saavutamisel on meie esimeseks teetähiseks Eestis finantsinnovatsiooni eest seisvate organisatsioonide kaardistamine, mis peaks meile ära näitama, milliseid teemasid need organisatsioonid katavad, millise tulemuslikkusega ning keda konkreetselt nende organisatsioonide avalikud seisukohad esindavad.
 
Veelgi olulisemana loodame eelkirjeldatud tähise saavutamisega samaaegselt tutvustada ennast ning leida palju häid otsekontakte, mis võimaldaksid edaspidi operatiivset ja tulemuslikku suhtlust.