18. aprill

13:00 — 14:30

Krediidiandjad ja -vahendajad

Kohtumine Avalike Teenuste Arendamise Programmi esindajatega

Eesmärk arutada, kuidas KAV-d ja krediidiasutused saaksid kaasa aidata võlgnike arvu vähendamisele.

Avalike Teenuste Arendamise Programmi raames arendatakse rahanõustamise teenust.