26. oktoober

12:30 — 17:30

Ministeeriumide ühishoone (Suur-Ameerika 1)

Kestlik rahastus

Kestlikkusaruandluse teabepäev

Rahandusministeerium korraldab 26.oktoobril 2023 ettevõtjatele suunatud teabepäeva, milles tutvustatakse kestlikkusaruandluse kasutuselevõtuga seonduvaid asjaolusid ja mõjusid ettevõtjatele.

Taust:

Euroopa tulevikku kujundab järgmise kümnendi jooksul oluliselt Euroopa roheline kokkulepe, mis lähtub sellest, et üleminek turvalisele, kliimaneutraalsele ning kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelisele ja ressursitõhusamale ringmajandusele on võtmetähtsusega Euroopa Liidu majanduse pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks. Kestlikkusaruandlus on osa andmepõhisest aruandlusest, mis omakorda toetab reaalaajas andmevahetust.

Reaalajamajandus on digitaalne ökosüsteem, kus tehingud eri osapoolte vahel toimuvad reaalajas või minimaalse viitega. See tähendab paberipõhiste majandustehingute ja haldustoimingute asendamist automaatse andmevahetusega digitaalsel, struktureeritud, masintöödeldaval ja standardiseeritud kujul.

Raamatupidamisdirektiivi kohaselt peavad järgmistel aastatel suured äriühingud ja börsil noteeritud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) ning suurte kontsernide emaettevõtjad lisama oma majandusaasta aruande tegevusaruandesse eraldi osana kestlikkusaruande.

Kestlikkusaruanne hõlmab infot  keskkonna, sotsiaal ning ühinguvalitsemise teemadel ning ettevõtja peab avalikustama, milline on tema tegevuse mõju keskkonnale ja inimestele, samuti kuidas need mõjutavad ettevõtja tegevust. See teave tuleb esitada kooskõlas Euroopa kestlikkusaruandluse standarditega.

Sihtgrupp:

Ettevõtjad, raamatupidajad, audiitorid, keskkonnaspetsialistid

Aeg ja koht:

26.10.2023 kell 12.30-16.30 Suur-Ameerika 1, Tallinn (osalemine ainult eelregistreerimise alusel)

Päevakava:

12.30 – Registreerimine

13.00 – 15.00 I teemablokk: Mis on kestlikkusaruandlus ja selle standardid

  • Kestlikkusaruandluse koostamise alused
  • Kestlikkusaruandluse direktiivi ülevõtmisega kaasnevad olulised seadusemuudatused
  • Kestlikkusaruandluse taksonoomia ja aruande esitamine
  • Kestlikkusaruandluse standardid

15.00-15.30 Kohvipaus

15.30-16.30 II teemablokk: Praktiline lähenemine kestlikkusaruandlusele

  • Kestlikkusaruandluse auditeerimine
  • Arutelupaneel: Kestlikkusaruandluse kasutuselevõtu võlud ja valud (ettevõtjate kogemused)

Registreerimine:

Teabepäevale pääseb vaid eelregistreerimise alusel. Palume end registreerida SIIN

Teabepäev on eesti keeles ja osalejatele tasuta