22. november

09:30 — 11:30

Kapitaliturud

Kapitaliturgude töörühma kohtumine

Päevakava

  1. Balti riikide ülene kapitaliturgude edendamise koostööleppe allkirjastamine valitsuste poolt– 6.nov 2017
  2. SRSS toetusmehhanismiga rahastatavad projektid (Rahandusministeerium soovib katta sellest meetmest muuhulgas kapitalituru diagnostika analüüsitöö kulu), ülevaade:
  3. EU Financial Centers Roundtable kokkuvõte, mis toimub 15.novembril.
  4. Muud teemad:
    • Kohtumine Finantsinspektsiooniga, et kiirendada seisukoha võtmist KAV’de poolt võlakirjade emiteerimise osas. Ülevaate esitab Reimo Hammerberg
    • Finantskirjaoskus. Senisest suhtlusest Rahandusministeeriumi ja FI-ga finantskirjaoskuse teemal annab ülevaate Raino Paron