21. veebruar

09:00 — 11:00

Kapitaliturud

Kapitaliturgude töögrupi koosolek

Teemad:

1)      EBRD soov ja võimalused aidata kaasa kohaliku kapitalituru arengule (Aare)

2)      Miniseminar: kapitaliturud. Seminari plaanime aprillis 2017 ning eesmärk on välja tuua kapitaliturgude keskkondade erinevused 3 Balti riigis (Anu, Aare)

3)      Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise eelnõust: http://www.fin.ee/ariuhingute-vaartpaberite-registreerimise-voimalused-avarduvad/. Prospekti esitamise lävend tõuseb 1 MEUR’ini

4)      Ülevaade uuest vastuvõetud IFS seadusest (usaldusfondid, pensionifondide lävendid, avalikud vs mitte-avalikud fondid)

5)      Jätkuteemad:

  1. Plaanitavad kohtumised valitsuskoalitsiooni parteidega ja ettevalmistus
  2. Plaanitav kohtumine Rah Ministeeriumiga 3.märtsil, ettevalmistus
  3. Krediidiandjate võlakirjade listimisest (Reimo)

6)      Muu