02. veebruar

15:00 — 17:00

Kapitaliturud

Kapitaliturgude töögrupi kohtumine

Päevakava:

1) Seadusloome teemad
– Capital Markets Union maksuteemad. Selles osas ootan veel arvamusi enne kohtumist, sest seda arutatakse juba 26.01 Brüsselis töögrupis. Vastava e-maili saatsin.
– Prospektimääruse eelnõu. Seda juba arutatakse EL Nõukogu töögrupis ning FinMin koostab selle eelnõu kohta VV seisukohti, kus meie arvamustega saaks juba arvestada.
– Pensionifondide investeerimispiirangud Eestis – millal ja kuidas rakenduvad (seadus juba jõustunud). Ma konsulteerin enne FI’ga.
– Muud  Euroopa Komisjoniga seotud seadusloome teemad (avaliku konsultatsiooni tähtaeg 30. jaanuar):
a) http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm Sellele konsultatsioonile saab ise otse reageerida (vastamine käib üsna lihtsalt otse internetist online-vormi täitmisega), kuna sinna oodatakse eriti turuosaliste sisendit selle kohta, kus nähakse et finantsteenuste sektoris on ülereguleeritus ja bipolar disorder konkreetsed liigsed kulud ning takistused on sellega kaasnenud.
b) Lisaks on EL järelevalveagentuuride algatatud avalik konsultatsioon finantsnõustamise automatiseerimise reguleerimiseks, kuhu saab soovi korral samuti otse ise oma sisendi saata. See konsultatsioon on avatud 4. märtsini.
2) Info kogumine ja avaldamine Eesti kapitaliturgude kohta – millist infot ja kuidas korraldada
3) Uued ettevõtted: siin plaaniks tutvustada uusi ettevõtteid (start-up või juba eksisteerivad), kes on välja tulnud uue teenuse või tootega kapitaliturgude vallast (otsene või kaudne seos). Mul on hetkel paar mõtet, kuid jääb veel lahtiseks.
4) muud teemad (networking, visiidid, rutiinid jne)