07. märts

09:45 — 11:00

FinanceEstonia

Infoseminar “Eesti 2020”

Riigikantselei palub osalema Eesti konkurentsivõime kava “Eesti 2020” uuendamisel. Vaatame sel kevadel üle konkurentsivõime kavas seatud sihtide suunas liikumise ning olulisemate meetmete elluviimise seisu. Aprilli lõpus on plaanis uuendatud konkurentsivõime kava koos riigi eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammiga kiita heaks valitsuse poolt. Enne seda soovime koondada ettepanekud „Eesti 2020“ kohta ning neid tutvustada ka valitsuse majandusarengu komisjonile. 

Ootame teid kaasa rääkima ja ettepanekuid esitama:
7. märtsil kell  9.45 – 11.00 toimub infoseminar
, kus tutvustame “Eesti 2020” tegevusi ja täitmise seisu ning uuendamise plaani. Seminar toimub Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel (Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn), ruum Jakobson.

Hiljemalt 22. märtsiks ootame kirjalikult ettepanekuid konkurentsivõime kava tegevuskava meetmete ja tegevuste täiendamiseks/täpsustamiseks. Palun saatke need e-mailile dmitri.burnashev@riigikantselei.ee
Etteruttavalt olgu öeldud, et uuendamise käigus ei muudeta konkurentsivõime kava eesmärke ja seatud sihte (kehtivad aastani 2020), küll aga korrigeeritakse meetmeid ja tegevusi, mida nende sihtide täitmiseks tehakse. 

Hetkel kehtiv konkurentsivõime kava ja selle tegevuskava on kättesaadavad Riigikantselei kodulehel:https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020 .