15. november

14:00 — 15:30

Kapitaliturud

IFS muutmise eelnõu (717 SE) arutelu rahanduskomisjonis

Lugupeetud huvirühma esindaja,

Rahanduskomisjoni esimehe härra Mihhail Stalnuhhini palvel edastan kutse osaleda Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE) arutelul rahanduskomisjoni istungil 15. novembril algusega kell 14:00, Riigikogus Lossi plats 1a.

Arutelu eesmärk on võimaldada Riigikogu poole pöördunud organisatsioonidel oma ettepanekuid veelkord lühidalt tutvustada ja kuulata nende kohta eelnõu algataja esindajate seisukohti. Arutelu kestuseks on planeeritud ligikaudu 1,5 tundi.

Istungil on igast organisatsioonist laua taga üks sõnaõigusega esindaja.