19. juuli

11:00 — 13:00

ICO whitepaper alltöörühma koosolek

WhitePaper – investorite kaitse ja info avaldamine.

Kavas on kokku leppida peamised teemad, mida analüüsida ning millega edasi töötada.