27. september

10:00 — 12:00

Fintech

Fintech töögrupi koosolek

Päevakava:

1. PSD2 – vahepealsed arengud, kitsaskohad, edasised tegevused, miniseminar (Erkki Saarniit, Inbank)
2. Blockchain  (Dmitri Laush, Admiral Markets)
   – ülevaade, mis projekte praegu selle tehnoloogiaga tehakse,
   – ICOd, mis võiks olla võimalused 
3. Eesti fintech maastiku kaardistamine, hetkeseis (Kaido Saar)
4. FinanceEstonia Financial Forum: The Future of Financing – Amazon, China and Robots? (Anu Müürsepp, Kaido Saar)
5. Muud jooksvad teemad: 
   – kokkuvõte osalemisest ühisstendiga Money2020-l Amsterdamis
   – koostöö Belgia fintech hubi B-Hivega
   – kokkuvõte erakondadega kohtumistest
   – mõtted, mida poliitikutele väitlemiseks anda*

*FE plaanib korraldada sügisel poliitikute debati, kuhu on kutsutud erakondade esindajad tutvustama oma seisukohti Eesti majanduse ja rahanduse võtmeküsimustes. Rõhuasetus on FinanceEstonia fookusvaldkondadel. Ürituse sisukaks läbiviimiseks oodatakse kõigilt töögruppidelt sisendit teemade osas. Eesmärk on, et iga töögrupp pakub välja 2 olulisemat teemat, mida poliitikutele väitlemiseks esitada. Seepärast palume kõigile kodutööna mõelda, millised teemad võiksid arutlemisele tulla. Koosolekul proovime leida ühised teemat, mida poliitikutele edastada.