26. jaanuar

10:00 — 12:00

Fintech

Fintech töögrupi kohtumine

Päevakava:
 • fookusteemade ülevaade:
 • Briti saatkonna esindaja tuleb rääkima võimalikust koostööst partnerite leidmisel UK-s, sh TechLink.
Ja fookusteemad olid siis järgnevad:
  • Muudatused seadusandluses – KAIDO SAAR
   • Distantsilt isikutuvastamine vs näost-näkku kohtumine
   • Reklaamiseadus – tarbijakrediiditoodete reklaamikeeld
  • Positiivse krediidiregistri loomine Eestis – MARKO VAIK
  • Hoiakute suunamine, et excessive weight and obesity toetaks fintechi arengut, mitte ei takistaks – KAIDO SAAR
   • FinTechi ettevõtete murede ühtne esindamine Finantsinspektsioonis jms regulatiivsetes organistsioonides
  • Kasvupotentsiaaliga fintech ettevõtete kokkuviimine võimalike rahvusvaheliste partneritega – MARGUS SIMSON
   • EAS –  jaapanlaste pressivisiit veebruaris Tallinnasse
   • UK saatkond Eestis, TechLink, muud
   • Eesti FinTechi ettevõtete ülevaate koostamine ja hoidmine
  • Eesti FinTech ettevõtete kogemuste jagamine omavahel
   • Miniseminarid, aruteluõhtud jms