17. november

10:00 — 12:45

FinanceEstonia

Finantsinspektsiooni rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teabepäev

Finantsinspektsioon kutsub osalema rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teabepäeval.

 

Aeg: 17. novembril kell 10:00–12:45

Koht: https://efsa.webex.com/efsa/j.php?MTID=m8b0593e88158da692274d06d3b6d7ec4

Päevakord:

1)     Sissejuhatus (Finantsinspektsioon) (10:00–10:15);

2)     Rahapesu Andmebüroo uuringu “Muutused rahavoogudes pärast Vene-Ukraina sõja algust” tutvustus (Rahapesu Andmebüroo) (10:15–11:00);

3)     Euroopa Pangandusjärelevalve täiendatud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suuniste tutvustus (Finantsinspektsioon) (11:00–11:20);

4)     Euroopa Pangandusjärelevalve rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ning ülesannetega seotud poliitika ja menetluste suuniste tutvustus (Finantsinspektsioon) (11:20–11:45);

5)     “Head praktikad” äriühingu teenuse pakkujate ning nende asutatud äriühingute suhtes hoolsusmeetmete kohaldamisel (Pangaliit) (11:45–12:30);

6)     Muud küsimused (12.30–12.45).

 

Osalejatel palun endast teada anda aadressil konverents@fi.ee.