05. november

10:00 — 13:00

Ühisrahastus

Finantsinspektsiooni infopäev ühisrahastajatele

Euroopa Parlament võttis eelmise aasta oktoobris vastu ühisrahastust reguleeriva määruse, mille järgi peavad tegevusloast huvitatud ühisrahastusteenuse osutajad alates 10. novembrist hakkama Finantsinspektsioonilt tegevuslube taotlema.

Finantsinspektsioon korraldab ühisrahastusteenuse osutajatele ja teistele huvilistele, keda uus raamistik puudutab ning kes on määruse alusel huvitatud tegevusluba taotlema, infopäeva, mis toimub 5. novembril kell 10.00-13.00. Infopäeval antakse ülevaade tegevusloa taotlemise protsessist ning Finantsinspektsiooni ootustest taotlejatele ja rollist ühisrahastuste järelevalves.

Infopäev toimub videokonverentsi vormis Cisco Webex keskkonnas. Kutse videokonverentsile saadame osalejatele e-kirja teel hiljemalt 5.novembril kell 9.30. Palume teatada osalemissoovist ning edastada teave osalejate e-posti aadressidest e-kirjaga reelika.kivistu-liivrand@fi.ee aadressile hiljemalt 3. novembriks.