16. aprill

16:00 — 18:00

Fintech

Finants IT töögrupi kohtumine

Koosoleku päevakava:

1) Mis on Financial IT valdkondlikud vajadused?

2) Mis on Financial IT töörühma eesmärk ja millised on selle fookused?

Oleme rääkinud neljast peamist teemavaldkonnast, kuid koosolekul on kõigil võimalus arutada, millistele teemadele peaksime keskenduma, kas peaks mõnd teemat muutma, mõne lisama.

a) Financial StartUp’id: nende leidmine Eestis, sidemete loomine ja StartUp’idele võimaluste leidmine väljaspool Eestit.

b) Eesti tarkvaraarendajate võimekus konkureerida rahvusvahelisel turul: vajalik oleks kohtuda erinevate arendajatega ja arutada, mida on vaja selleks, et neil oleks võimekust osutada teenuseid Euroopa finantsinstitutsioonidele. Selle vastu on juba huvi tuntud ja olukorda peaks ära kasutama.

c) Täiendavate võimaluste leidmine välisturgudelt: oleks vaja kaardistada, milliseid täiendavaid Financial IT tegevusi oleks Eestil võimalik pakkuda välisturgudele – finantsturvalisus, internetipankade loomine, pangasüsteemide ehitamine, BI jne. Meil on kompetentsi ja kogemust, aga see on vaja tootestada.

d) Teiste töörühmade vajadused – millist IT tuge neil vaja oleks?

3) Kes sooviksid osaleda Financial IT töörühmas? Kes millisele teemale pühenduda sooviks ning konkreetseid teemasid vedada tahaks?

4) Milline saab olema töörühma regulaarsus ja töövorm?