12. juuni

13:00 — 18:00

FinanceEstonia

FinanceEstonia ÜLDKOOSOLEK

Hea FinanceEstonia liige!
Kutsume Sind osalema FinanceEstonia liikmete üldkoosolekul, kus teeme ülevaate senistest tegevustest ja fookusvaldkondade arengutest, kinnitame 2017. aasta tegevusplaani ja eelarve ning valime revisjonikomisjoni ja uued juhatuse liikmed.

Koosoleku algul tutvustab EAS-i turundusjuht Piret Reinson Eesti brändi väljatöötatud lahendusi ning nende kasutusvõimalusi. Seejärel annab rahandusminister Sven Sester lühikese ülevaate valitsuse majandus- ja maksupoliitikast, millele järgneb avatud vestlusring ministriga.

Hääletamine toimub uue blockchain lahenduse abil.
Hääletamiseks on vajalik sülearvuti ja ID-kaart (vajalik ka PIN1-kood).

Üldkoosoleku päevakava:

Kell 13.00–14.00 – Registreerumine ja lõunabuffee 

Kell 14.00–15.30 – Vestlusring külalistega

  • EAS-i turundusjuht Piret Reinson (0,5 h)
  • Rahandusminister Sven Sester (1 h)

Kell 15.30–17.30 – Ametlik osa

1. Juhatuse esimehe avasõnad
2. Koosoleku päevakorra, –juhataja ja –protokollija kinnitamine
3. Ülevaade 2016. aasta tegevustest
4. Revisjonikomisjoni arvamus
5. Ülevaade valdkondade tegevustest
6. Ülevaade tagasisideküsitlusest
7. 2017. aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine
8. Revisjonikomisjoni valimine
9. Juhatuse liikmete valimine
10. Muud teemad

Kell 17.30 – Networking veini ja suupistetega

Palun tagada Teie ettevõtte hääleõigusliku inimese kohalolu! Liikmete esindajatel, kellel puudub esindusõigus, palun võtta kaasa või saata digitaalselt allkirjastatud volikiri e-kirjaga: anu.muursepp@financeestonia.eu. 
Palun anna oma osalusest teada hiljemalt 5. juuniks, registreerudes siin.