31. oktoober

08:30 — 13:00

FinanceEstonia

FinanceEstonia liikmete üldkoosolek

Koosoleku päevakava

1. Juhatuse esimehe avasõna
2. Ülevaade 2014 tegevustest
3. 2014 eelarve ülevaade sh. klastrirahastuse muudatusettepanek
4. FinanceEstonia pikema visiooni ja tegevusmudeli arutelu
5. 2015 eelarve ja tegevusplaani kinnitamine
6. Põhikirja muudatus (liikmestaatuste erisused)
7. Liikmete sõnavõtud ja muud teemad
8. Juhatuse esimehe kokkuvõte