12. märts

15:00 — 17:00

FinanceEstonia

FinanceEstonia ja Teenusmajanduskoja inimvara valdkonna kohtumine

Päevakord:

1)      Kokkuvõte ettevõtlusõppe kohtumiselt Haridus- ja Teadusministeeriumis (Evelyn ja Toomas);

2)      EBSi teenusmajanduse spetsialiseerumise valikmoodul – teenuse disain ja juhtimine (Toomas);

3)      Kuidas kommunikeerida Teema 2015 hariduse alateemasid loodavale valitsusele, avalikkusele jne;

4)      Töö- ja tööjõuturg: seadusandliku maastiku puuduste kaardistamine ning võimaliku edasise tegevuskava arutamine;

5)      Muud jooksvad teemad.