27. mai

09:30 — 11:00

Fintech

FI arutelu Sandbox režiimi vajaduse üle

Finantsinspektsiooni poolt koondatud ettepanekutes finantsinnovatsiooni ebamõistlikult takistavate reeglite muutmiseks sisaldus ettepanek luua Eestis nn Regulatory Sandbox režiim innovaatiliste projektide tarbeks. Sellest lähtuvalt korraldab Finantsinspektsioon virtuaalse kohtumise, et arutleda Sandboxi režiimi vajaduste, võimaluste ja takistuste üle.

Kohtumine toimub virtuaalselt 27.05 kell 9:30-11:00.

Arutelu teemapunktid:

  1. FI ülevaade millised on senised kokkupuuted Sandboxi temaatikaga ning FI vaade Sandbox reziimi loomiseks. Millised kasutusjuhud võiksid Sandboxil olla ja millised võimalikud alternatiivid Sandboxile võiksid samu eesmärke täita?
  2. Milliseid kriteeriumeid ettevõtete Sandboxi kaasamisel rakendada?
  3. Milline käsitlus rakendub ettevõttele pärast Sandbox faasi lõppu?
  4. Millised kulud kaasnevad Sandboxi režiimi puhul riigile ja ettevõtjale?
  5. Milline on Sandboxi režiimi eeldatav kasu?