27. jaanuar

08:00 — 17:00

Kapitaliturud

FE kapitaliturgude töögrupi koosolek

Päevakava: 
1. Töögrupi 2021 fookused ja tegevused / Aare Tammemäe, FinanceEstonia
2. AML/KYC projekti ülevaade / Aare Tammemäe, FinanceEstonia
3. Rahapesu Andmebüroo fookused – Matis Mäeker, RAB
4. Tallinna börsi tegevused ja sihid / Kaarel Ots, Nasdaq Tallinn
6. Ühisrahastuse regulatsiooni tutvustus / Elina Varendi, TGS Baltic ja Mihkel Stamm, Estateguru
6. 2022 aasta kapitaliturgudega seotud plaanid ja fookused:
               • Rahandusministeeriumi prioriteedid / Thomas Auväärt ja Siiri Tõniste, Rahandusministeerium
               • Eesti Panga tegevused – Veiko Tali, Eesti Pank
               • Finantsinspektsiooni prioriteetid – Andre Nõmm, Finantsinspektsioon
               • KredExi/EAS prioriteedid – Paul Kalle, KredEx
6. Muud teemad