04. veebruar

10:00 — 12:00

FinanceEstonia

FE juhatuse koosolek

Päevakava:
  • Detsembri / jaanuari tegevuste ülevaade
  • Valdkondade ülevaade
  • Finantsseis 2015 ja 2016 prognoos
  • Pooleliolevad seadusloome teemad
  • Pooleliolevad projektid
  • Eesseisvad üritused
  • Eesseisvad kohtumised
  • Uued liikmed / lahkuvad liikmed
  • Muud teemad
  • Eraõigusliku sihtasutuse seadus – Priiten Tamm ja Urmas Kaarlep