18. aprill

10:00 — 12:30

WIP Maakri seminariruum Upside Down

Maakri 19/1, II korrus

Krediidiandjad ja -vahendajad

FE hommikuseminar “Kuidas tagada vastutustundlik krediiditurg?”

Eesti kohtupraktika on võtnud jõuliselt fookusesse inimeste kaitsmise tarbijakrediidilepingu ebamõistlike tingimuste ja lepingurikkumisega kaasnevate tagajärgede eest. Hiljutises Riigikohtu lahendis (2-21-13098) selgitati, et krediidiandja või temalt nõude omandanud inkassoettevõtja peab senisest enam suutma oma nõuet tõendada.

FinanceEstonia seisab selle eest, et Eesti laenuturg oleks vastutustundlik. Teisalt peavad konkurentsivõimelised ning kaitstud olema ka krediidiandjate ja inkassoettevõtjate huvid, sh võimalus saada võlgu jäänud tarbijalt võlgnevus kätte. Selleks on FinanceEstonia teinud seadusandjale ettepanekuid, kuidas tagada kohtupraktikas kujundatud suuniste järgimine. Näiteks oleks krediidiandjatele vastutustundliku laenamise nõuete täitmiseks ja selle hilisemaks tõendamiseks vajalik:

  • positiivse krediidiregistri loomine;
  • negatiivsest krediidiregistrist piisaval määral vajalike andmete kättesaadavuse tagamine;
  • krediidiandjate poolt inkassoettevõtjatele vastutustundliku laenamise nõuete tõendamiseks vajalike andmete väljastamiseks seadusliku aluse ja piirangute kehtestamine krediidiinkassode ja -ostjate seaduses.

Eelnevale tuginedes korraldab FinanceEstonia 18. aprillil kell 10.00 – 12.30 hommikuseminari, et tekkinud murekohad huvitatud osapoolte vahel läbi arutada ning leida lahendused, mis arvestaks mõistlikult kõigi huve.