23. aprill

10:00 — 12:00

FinanceEstonia

FE Board Meeting

Päevakava:

  • Märts/aprill tegevuste ülevaade
  • Finantsseis
  • Täiendatud eelarve 2015
  • FEIF ettevalmistused ja hetkeseis
  • Veebileht – teemade valik, visuaal
  • Uued liikmed/lahkuvad liikmed
  • „Baltimaade majanduskasvu edendamine avalike esmaspakkumiste kaudu“ Kalle Viks, Nasdaq.