22. aprill

11:00 — 12:30

FinanceEstonia

FE arutelu: AML/KYC halduskoormuse vähendamine turuosalistele

Kutsume kõiki FinanceEstonia liikmeid 22. aprillil kell 11:00-12:30 toimuvale arutelule, kus tutvustame AML/KYC halduskoormuse vähendamise projekti esimese faasi tulemusi ja pakume välja võimalikud lahenduskäigud.
FinanceEstonia alustas veebruaris 2021 a. projektiga, mille eesmärk on leida lahendusi AML/KYC suurele halduskoormusele. Projekti esimeses osas viis Salv läbi intervjuud turuosalistega, et probleemi olemust paremini kaardistada ja leida lahendused, millega edasi töötada.

Kohtumisel annavad Taavi Tamkivi (Salv) ja Aare Tammemäe (Redgate Capital) ülevaate projekti hetkeseisust ja intervjuude tulemustest ning juhivad ühist aruteluringi. Räägime nii esilekerkinud probleemidest kui ka mõtetest, mis lahendusettepanekute osas tekkisid, et panna järgmise sammuna paika juba konkreetsem plaan lahendustega edasi töötamiseks. 
 
Kohtumisele on oodatud kõik FinanceEstonia liikmesorganisatsioonid ja nende esindajad.