14. august

10:00 — 11:00

Krediidiandjad ja -vahendajad

EY uuring kohtuväliste tarbijavaidluste lahendamise süsteemi toimivusest Eestis

EY viib koostöös Riigikantselei ja MKM-iga läbi analüüsi tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimalike mudelite kohta Eestis.

Töö eesmärgiks on analüüsida tänase kohtuväliste tarbijavaidluste lahendamise süsteemi toimivust Eestis ning teha ettepanekuid selle parendamiseks.

Et saada hetkeolukorrast võimalikult adekvaatset ülevaadet, sooviksime kohtuda FinanceEstoniaga, et hetkeolukorda kaardistada ja saada sisendit.