29. jaanuar

10:00 — 11:30

FinanceEstonia

EY töötuba: Eesti ettevõtete ekspordiuuring

EY viib läbi Eesti ettevõtete ekspordiuuringut, mille on tellinud MKM. Uuringu eesmärgiks on küsida tagasisidet Eestis tegutsevatelt eksportivatelt ning ekspordipotentsiaaliga ettevõtetelt, mis puudutab nende ärimudelit, ekspordi osakaalu käibes ning peamisi sihtriike, aga ka kogetavaid ja kogetuid ekspordipiiranguid ning ühtlasi küsime ka riigi poolt pakutavate toetusmeetmete tõhususe kohta ja mida võiks riik paremini teha.