10. oktoober

11:15 — 12:30

FinanceEstonia

Euroopa Semestri kohtumine

Visiidi eesmärgiks on saada ülevaade viimastest arengutest erinevates poliitikavaldkondades, mis puudutavad Eesti majanduse konkurentsivõimet, samuti kavandatavatest reformidest Eestis. Visiit toimub 9-11. oktoobril. Selle raames toimuvad kohtumised nii asjaomaste ministeeriumide kui sotsiaalpartnerite ja huvigruppide esindajatega. Komisjoni poolt osaleb 20 inimest erinevatest peadirektoraatidest, kes on seotud Eesti majanduse konkurentsivõime analüüsiga.

Tallinnas toimuvad kohtumised on sisendiks Komisjoni analüüsile Eesti majanduse ja konkurentsivõime kohta, mis avaldatakse veebruari lõpus. Sel korral on suurem huvi kavandatava pensionireformi mõjude ja unsuccessful child majanduse (sh põlevkivisektori tulevik) osas.

Eelmise aasta raport on leitav siin: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-estonia_en.pdf

Viimased poliitikasoovitused Eestile: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10159-2019-INIT/en/pdf