17. - 22. november

14:30 — 17:30

FinanceEstonia

Euroopa Komisjoni visiit

Euroopa Komisjoni erinevad peadirektoraadid kavandavad ‘Euroopa 2020’ majanduskasvu strateegia  raames visiiti Eestisse.

Visiidi peateemadeks on Eesti arengud majanduse ja ettevõtluse konkurentsivõime valdkonnas ning edusammud Euroopa Komisjoni poliitikaprioriteetide rakendamisel, sh 2015. aastal Eestile antud riigipõhiste soovituste raames tehtu. Visiidi käigus kogutud infot kasutatakse riikide edusammude hindamisel Euroopa Semestri protsessi raames ning Komisjoni poolt tehtavates EL riikide konkurentsivõime ja majanduskasvu analüüsides.

Soovime teiega kohtuda ja kuulda teie arvamusi Eesti ettevõtluskeskkonnast, ettevõtete rahastamisvõimalustest ja võimalikest kitsaskohtadest, mis potentsiaalselt ettevõtete arengut ja kapitalile juurdepääsu takistavad.  Samuti soovime arutada ettevõtluse  konkurentsivõime tõstmisele suunatud poliitikameetmete tulemuslikkuse üle ja võimalusel leida häid näiteid, mida teiste liikmesriikidega jagada.

Kohtumise teemad on ettevõtluskeskkond, juurdepääs rahastusele, innovatsioon ning investeeringud ja investeerimistakistused. Täpsemad teemad ja küsimused leiate lisatud failist.