20. märts

09:45 — 13:00

FinanceEstonia

EU Access to Finance Day

Euroopa Komisjon kutsub Teid osalema Tallinnas toimuval ELi rahastamisele juurdepääsu päeval – seminaril, mille teemaks on uued ELi finantsinstrumendid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Seminar viiakse läbi ungari ja inglise keeles (sünkroontõlkega). Osavõtt on tasuta.

Nagu Te ehk teate, stimuleerib ettevõtete ja VKEde konkurentsivõimelisuse programm (COSME), mis on Euroopa Komisjoni pöördeline algatus VKEde toetamiseks, krediidivoogu VKEdele ning aitab – koos muude ELi programmidega, nagu näiteks Horizon 2020 – ületada turutühimikke VKEde finantseerimisel. Seega on oluline, et selle programmi juurutamine seatakse prioriteediks. Seminari eesmärk on anda ulatuslik ülevaade ELi tulevastest finantsinstrumentidest. See pakub ainulaadse võimaluse kutsuda Eesti finantsasutusi saama järgnevaks programmiperioodiks ELi finantsvahendajateks. Me tutvustame ka seda, kuidas ettevõtted saaksid juurdepääsu rahastamisele, mida toetatakse erinevate ELi programmidega.

Seetõttu olete oodatud osalema selles VKEde jaoks nii elutähtsas, rahastamisele juurdepääsu käsitlevas diskussioonis.

Palume Teil teatada oma osavõtust järgneval aadressil.