20. - 21. veebruar

00:00 — 23:59

FinanceEstonia

ELi taksonoomia rakendamise ja kestliku arengu rahastamise teekaart Eestile ja Lätile

KPMG koostöös Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Läti Rahandusministeeriumiga viivad läbi projekti ELi taksonoomia rakendamise ja kestliku arengu rahastamise teekaart Eestile ja Lätile“. Selle raames korraldatakse 20. ja 21. veebruaril töökoosolek, kus saab praktilisi näpunäiteid strateegilise teekaardi loomiseks, mis võimaldab viia ettevõtte kooskõlla ELi taksonoomiaga ning valida rahastust roheliste investeeringute tegemiseks. Lisaks on võimalus küsida nõu ekspertidelt.
Üritus on eeskätt suunatud ettevõtete ja organisatsioonide ESG valdkonna eest vastutavatele inimestele, kvaliteedi-, äri- ja tegevjuhtidele. Huvi korral saab registreeruda üritust tutvustava info juures oleva lingi kaudu.     
Projekti käigus luuakse pilootprojektid, mille käigus analüüsitakse ELi taksonoomia ja ESG aruandlusnõuete rakendamist tegelikel juhtudel, tehakse kindlaks tõlgenduslüngad finants- ja mittefinantssektori arusaamade vahel ESG nõuetest ja töötatakse mittefinantssektori jaoks välja skaleeritavad tegevuskavad, mida järgides saavad ettevõtted valmistuda uuteks nõueteks ja/või rohelisteks investeeringuteks.

Päevakord:

  • Ülevaade ELi kestliku arengu taksonoomiast ja selle mõjust ettevõtetele
  • Tutvustatakse näiteid strateegilistest teekaartidest
  • Kohvipaus
  • Töö rühmades, kus toimub põhjalik arutelu projekti raames läbi viidud pilootprojektide järelduste ja osalejate soovituste teemal täiendavate kestlikkusega seotud nõuete rakendamiseks Eesti ja Läti ettevõtluskeskkonnas
  • Kokkuvõte ja teave Eesti kestliku rahastamise teekaardi väljatöötamise kohta
20.02 on mõeldud suurettevõtetele ja 21.02 väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.