23. märts

14:00 — 16:00

FinanceEstonia, Kapitaliturud

EL kapitaliturgude liidu teemaline seminar

Euroopa Komisjon (KOM) algatas hiljuti konsultatsiooni (nn rohelise raamatu) EL kapitaliturgude liidu loomiseks. See võib oluliselt mõjutada ka Eesti kapitaliturgu:http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm

Konsultatsiooni käigus uuritakse, kuidas kaotada EL-siseselt tõkked piiriüleste investeeringute tegemisele, eelkõige kuidas parandada väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE-de) ligipääsu rahastamisvõimalustele (lisaks pangalaenudele), mitmekesistada üldisemalt majanduse rahastamist ja vähendada seejuures kapitali kaasamise kulusid jmt.

Roheline raamat käsitleb muuhulgas mitmeid erinevaid teemasid, näiteks pikaajaliste investeeringute edendamist, EL ühtse private placement turu loomist, võlakirjaturu standardiseerimist (nn „roheliste võlakirjade“ loomist), alternatiivturul (MTF-del) kaubeldavate VKE-dele eraldi raamatupidamisstandardi väljatöötamist, crowdfunding’u reguleerimist, pensionifondide EL ühisturu tugevdamist, riskikapitalifondide edendamist. Lisaks ka äriühinguõiguse ja pankrotiõiguse võimalikku harmoneerimist ning teatud maksubarjääride käsitlemist.

Seoses eeltooduga on KOM algatanud veel kaks konsultatsiooni, mis käsitlevad:

1) väärtpaberiteprospekti nõuete leevendamist (kas ja millal peaks prospekti koostama, kuidas võiks toimuda prospektide heakskiitmine ja tunnustamine)

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/prospectus-directive/index_en.htm;

2)  EL raamistiku loomist lihtsate, läbipaistvate ja standardiseeritud väärtpaberistamistoodete tarvis, et elavdada väärtpaberistamist EL-s

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm.

Et KOMi plaane ja vastavaid konsultatsioone lähemalt tutvustada, korraldab Rahandusministeerium kõikidele huvitatud ja seotud osapooltele seminari, kus ülaltoodud teemadele lähemalt otsa vaadata ja mõtteid vahetada.

Seminar toimub 23. märtsil 2015 kl 14.00 – 16.00 Rahandusministeeriumi uues asukohas Endla 13/Lõkke 5. Olete kõik lahkesti kutsutud sellel seminaril osalema. Loodetavasti aitab see koondada mõtteid ka teiepoolsete võimalike seisukohtade kujundamiseks antud konsultatsioonide raames esitatud teemade kohta.

Palume seminaril osalemisest või mitteosalemisest võimaluse korral teada anda hiljemalt 16. märtsitööpäeva lõpuks.

Kirjalikke sisendeid konsultatsioonide kohta ootaksime hiljemalt 3. aprilliks.

Lugupidamisega,

Valner Lille

Nõunik

Finantsturgude poliitika osakond

Rahandusministeerium