05. veebruar

10:00 — 17:00

FinanceEstonia

Eesti teaduse strateegiaseminar

Ootame Teie asutuse esindaja(id)t osalema Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise 2022 strateegia koostamise seminarile, mille korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Marketingi Instituudiga.

Strateegiaseminar toimub 5. veebruaril kell 10.00-17.15 Stackelbergi Hotellis Kaval-Antsu saalis (Toompuiestee 23, Tallinn).

  1. aastast alates on SA Eesti Teadusagentuuris (ETAg) tutvustatud Eesti teadust rahvusvaheliselt Research In Estoniabrändi all, mida finantseeritakse alates eelmisest aastast  Mobilitas Pluss programmi alt. Loodud on koduleht researchinestonia.com, viidud läbi tutvustusüritusi ja võõrustatud teadusajakirjanikke, koostatud tutvustusmaterjale ja palju muud. Tehakse tihedat koostööd Study In Estonia, Eesti brändiga ja teadusasutustega.

Research in Estonia algatus peab oluliseks Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise eesmärgil tihendada koostööd Eesti ülikoolidega, Haridus- ja Teadusministeeriumiga, SA Archimedes, Eesti Teaduste Akadeemiaga, Välisministeeriumiga, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, Eesti Konverentsibürooga, Kaubandus- ja Tööstuskojaga, Eesti Tööandjate Keskliiduga, Teenusmajanduse Kojaga, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega ja Eesti Vabariik 100 korraldusmeeskonnaga ning kaasata nimetatud organisatsioonide esindajaid Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia 2022 koostamisse, et määratleda Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise eesmärgid, tegevussuunad ja asjaosaliste koostöövormid ning ühistegevused nende saavutamiseks.

Käesolevaga palume Teie organisatsioonil nimetada esindajad eelpool nimetatud kava koostamise töörühma. Palume töörühma liige määrata hiljemalt 14. jaanuariks 2016 a., saates esindaja nime ja kontaktandmed e-kirjaga Liis Livinile (email: Liis.Livin@etag.ee).

Strateegiaseminari viib läbi Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits. Seminari kava asub manuses.

Sisendi esimese koosoleku tarvis saadame viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 

Parimate koostöö soovidega

Karin Jaanson

Tegevjuht

Tel 53433107

 

Lisainfo:

Liis Livin

Research in Estonia turundusjuht

Teaduse populariseerimise osakond

SA Eesti Teadusagentuur

Tel: 731 7368