05. märts

12:30 — 14:30

FinanceEstonia

Eesti – Rootsi majandussuhete arutelu

Mõttevahetuse tulemusena soovime kaardistada Teie huvisid ning perspektiivseid koostöövaldkondi.

Kohtumise avab ministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö küsimuste asekantsler Väino Reinart.

Sissejuhatava lühiülevaate Rootsi turust teeb Tiiu Mõtus, meie Stockholmi saatkonna majandusdiplomaat ning Christa Torm, EAS välisesindaja Rootsis. Järgneb arutelu.

Et arutelu kulgeks sisukalt, selleks palume Teil kaaluda vastuseid järgnevatele küsimustele:

  1. Mis on Teie ettepanekud äridiplomaatia vallas Eesti saatkonnale Stockholmis?
  2. Mis on Teie huvid/plaanid Rootsi turul?
  3. Kui oluline on Rootsi Teile ekspordituruna (%/maht)?
  4. Milline on Teie globaalne investeerimisstrateegia ja kas plaanite Rootsi investeerimist?
  5. Kas ootate Rootsi partneritelt investeeringuid oma sektori ettevõtetesse Eestis?
  6. Kas peate vajalikuks senisest enam Rootsi turu tutvustamist Eestis?
  7. Millist infot Rootsi kohta soovite saada oma ärihuvidest lähtuvalt?