15. september

09:30 — 13:00

FinanceEstonia

Eesti Panga seminar „Me peame rääkima rahapesust: tõhusam võitlus ja toimivad pangateenused“

Rahapesuvastasel seminaril otsiti lahendusi pangateenuste toimimiseks

15. septembril toimus Eesti Panga eestvedamisel seminar „Me peame rääkima rahapesust: tõhusam võitlus ja toimivad pangateenused“. Seminar oli suunatud eeskätt poliitikakujundajatele, ajakirjanikele, pankadele ja ettevõtjatele ning rahapesu tõkestamisega seotud ametnikele.

Seminari lühikokkuvõte ning täispikk salvestus koos ettekannete ja pildigaleriiga on huvilistele kättesaadav Eesti Panga kodulehel:

https://www.eestipank.ee/press/kokkuvote-eesti-panga-seminar-rahapesu-tokestamise-ja-pangateenuste-kattesaadavuse-teemadel-17092020

Eesti on osa globaalsest finantssüsteemist. Arvestades meie majandus- ja ärikeskkonna avatust on Eesti finantssüsteemi usaldusväärsuse tagamisel väga tähtis pidev ja tõhus töö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Seminari avasessioonil arutletakse selle üle, milliseid jõupingutusi tehakse rahapesu tõkestamiseks Eestis ja rahvusvaheliselt; millised tagajärjed on rahapesul riigi julgeoleku ja majanduspoliitilisest vaatest; ning milline on mõju Eesti pangandusturule ja finantsjärelevalvele.

Avasessioonile järgnevas debatis otsiti lahendusi küsimustele, kuidas tagada, et pangateenused toimiksid ettevõtjatele rahuldavalt ka karmistunud reeglite keskkonnas ning mida saavad kõik rahapesu tõkestamise ahela lülid selleks ära teha. Tulevikku vaadates räägiti Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval hindamisest ja põhjustest, miks riigil ja seotud asutustel on oluline hea hinnangu nimel pingutada.

Seminaril jagasid oma teadmisi ja kogemusi Erkki Koort, Veiko Tali, Kilvar Kessler, Maivi Ots, Peeter Raudsepp, Erki Kilu, Veronika Mets, Andre Nõmm ning Madis Müller. Arutelu juhtis Ülo Kaasik.