19. juuni

10:00 — 12:30

FinanceEstonia

Eesti Maksekeskkonna Foorumi 15. koosolek

Põhiteemaks on uute välkmakselahenduste arendamise teekaart, mis on koostatud aasta alguses Foorumi alla kokku kutsutud välkmakselahenduste töögrupi poolt. Plaanis on teekaart kinnitada ja arutada, kuidas täiendavalt toetada eesmärki, et tulevikus saaks välkmakseid kasutada kaardimaksete ja sularaha kõrval nii poes kohapeal kui ka e-kaubanduses. Päevakorrast ei puudu ka traditsioonilised osad, kus tehakse ülevaateid olulistest maksekeskkonda puudutavatest arengutest ja tulevikuteemadest.

Päevakord:

  1. Üldised esimese poolaasta ülevaated (u 60 min)
  • Rahandusministeeriumi ülevaade (i)rahandusministri määrusega makseteenuste pettuste andmete kogumise; (ii) maksesüsteemide seaduse eelnõu; ning (iii)ettevõtete ja riigi vahel e-arvetele ülemineku hetkeseisu kohta.
  • Pangaliidu ülevaade (i) pangaklientide tugeva autentimislahenduste kasutamise; (ii)e-kaubanduse makselahenduste arengute ja tugeva autnentimise nõude mõju kohta; ning (iii) makseteenuste kasutamise küberturvalisuse meelespea olulisematest soovitustest.
  • Eesti Panga ülevaade (i) maksekeskkonna trendidest numbrites; ja (ii) Eesti aktiivsest kaasatusest üleeuroopalises maksete infrastruktuuride nõuandekogus (AMI-Pay).
  1. Maksekeskkonna arengud ja tulevikusuunad Euroopas(u 30 min)

Eesti Pank teeb ülevaate 13. juuni Euro Jaemaksete Nõukogu (ERPB) koosolekul arutatud teemadest ning suundadest maksete mobiilinumbriga algatamisel, välkmaksetest ja avatud panganduse lisavõimalustest. 

  1. MKF töögrupi raport – uute välkmakselahenduste arendamise teekaart (u 40 min)

Eesti Pank teeb ülevaate välkmakselahenduste töögrupi raportist ja tutvustab uute makselahenduste arendamise teekaarti. Töögrupis osalesid aktiivselt eksperdid kokku kahekümnest ettevõttest ja asutusest. Raport on kirjutatud inglise keeles, sest kaasatud olid ka teised Põhja-Balti regiooni kolleegid.

Kokkuvõte ja järgmise koosoleku kuupäev

Sügisese Euro Jaemaksete Nõukogu (ERPB) kohtumisega samal päeval (27. november 2019) saavad kokku kõigi Euroopa Liidu riikide maksekeskkonna foorumite juhid, et arutada innovatsiooni teemadel ning kokku leppida üldistes prioriteetides, mis on sisendiks ERPB töös. Eestist osaleb MKFi juht ja üks tehniline ekspert.