02. aprill

09:00 — 14:00

FinanceEstonia

“Eesti majanduse konkurentsivõime ja tuleviku investeeringud”

Euroopa Komisjon avaldas 27.veebruaril iga-aastase ülevaate Eesti majanduse ja sotsiaalvaldkonna olukorrast. Esmakordselt on Komisjon poliitikaanalüüsi tulemusel välja pakkunud valdkonnad, kuhu oleks Eestis vajalik järgmise EL eelarveperioodi (2021-2027) vahendid suunata. Seminaril räägime lahti riigiaruande peamised sõnumid ning arutame Eesti investeerimisvajaduste üle.

Seminari päevakava: 

9.00 – 9.30          Tervituskohv

9.30 – 9.45          Avasõnad
Kerstin Jorna, asepeadirektor, DG ECFIN
Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

9.45 – 10.45        Millised on Eesti majanduse ja sotsiaalvaldkonna peamised tugevused ja kitsaskohad? 
Heinz Jansen, osakonnajuhataja, DG ECFIN
Katarina Ivankovic-Knezevic, direktor, DG EMPL 

10.45 – 11.00     Kohvipaus

11.00 – 12.00     EL ühtekuuluvuspoliitika tulevik: Millistesse valdkondadesse suunata EL 2021-2027 eelarveperioodi vahendeid Eestis?
Lena Andersson-Pench, direktor, DG REGIO
Katarina Ivankovic-Knezevic, direktor, DG EMPL

12.00 – 12.20     Eesti vaated järgmise EL eelarveperioodi prioriteetidele
Magnus Urb, Rahandusministeerium
Eili Lepik, Riigikantselei

12.20 – 13.00     Küsimused ja arutelu

13.00 – 14.00     Arutelud jätkuvad lõunalauas

Seminar toimub inglise ja eesti keeles, võimalusega kasutada sünkroontõlget.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt neljapäevaks, 28.märtsiks lingil:https://tinyurl.com/tulevikuinvesteeringud