13. märts

09:30 — 11:00

FinanceEstonia

Eesti majanduse areng: võimalused ja takistused

Euroopa Komisjon avaldas 7.märtsil iga-aastase ülevaate Eesti majandusest. Seminaril räägitakse lahti raporti peamised sõnumid sellest, millised tegurid soodustavad Eesti majanduse arengut ja millistes valdkondades on veel arenguruumi.

Tutvustusele järgneb arutelu teemal “Kuidas suurendada tootlikkust ja jõuda targema majanduseni?”

Eesti majanduse võimaluste üle arutlevad:

  • Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor
  • Tea Danilov, Arenguseire Keskuse juhataja
  • Tõnu Palm, Luminor Eesti peaökonomist

 

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt esmaspäevaks, 12.märtsiks siinhttps://tinyurl.com/2018-03-13-majandusseminar

 

Raport eesti keeles: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-estonia-et.pdf (finantssektor algab lk 15)

Raport inglise keeles: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-estonia-en.pdf

Pressiteade: https://ec.europa.eu/estonia/news/20180307_majandusaruanne_et

 

FinTech tegevuskavahttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech_en.pdf

Tegevuskava lisa (ajakava): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech-annex_en.pdf

Q&A:  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1406_en.htm

Faktileht: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech-factsheet_en.pdf

 

Crowdfunding:

Q&A: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1423_en.htm