21. august

10:00 — 12:00

Kapitaliturud

Eesti kapitalituru diagnostika jätkuseminar

Civitta Eesti jätkab Rahandusministeeriumi, Euroopa Komisjoni ja EBRD koostöös algatatud Eesti kapitalituru diagnostika läbiviimisega. Turuosalistega läbi viidud intervjuude ja 25. mail toimunud seminari tulemuste alusel on koostatud ülevaade kapitalituru olukorrast ja probleemkohtadest.

Teavitame, et uuringu järgmise etapina korraldame seminari lahendusettepanekute arutamiseks ja välja töötamiseks. Seminarile on kutsutud aktiivselt kaasa mõtlema investeerimis- ja pensionifondide, pankade ning ettevõtete esindajaid, erainvestoreid, asjakohaste riigiasutuste esindajaid jt kapitalituru osapoolte esindajaid.

Seminar toimub 21. augustil algusega kell 10:00 Rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn).

Seminari täpse päevakava ja materjalid edastame täienevalt.