22. veebruar

14:00 — 16:00

Kapitaliturud

Eesti kapitaliturgude diagnostika tutvustus

Oleme viimastel aastatel üheskoos teinud ära nii mõnegi meie kapitalituru käekäiku toetava asja. Kapitali pakkumist ja nõudlust on hoogustatud nii regulatiivsete muudatuste, kui ka konkreetsete fonditaristute loomise kaudu. Suur tänu Teile kõigile veelkord olulise panuse eest.

Samas on meie sihid kõrgemal, meie soov on muuta ühendusteed kapitali pakkujate ja vajajate vahel veelgi mitmekesisemaks, rikastades nii investeerimisvõimalusi, kui ka kapitali kaasamise viise. Seetõttu algatasime 2017.a koostöös Euroopa Komisjoni ja EBRD’ga Eesti kapitalituru diagnostika projekti, mille eesmärk on kaardistada meie kapitalituru hetkeseis ning pakkuda välja lahendusi kitsaskohtadele.

Kutsume Teid selle projekti tutvustusele 22. veebruaril kell 14.00 – 16.00 Rahandusministeeriumi. Räägime koos EBRD ja Euroopa Komisjoniga projekti taustast, eesmärkidest, väljavalitud konsultandid tutvustavad projekti täpsemat ajaraami. Olete teretulnud seda kutset jagama ka meie kapitalituru käekäigust hoolivatele koostööpartneritele.