12. veebruar

14:00 — 17:00

FinanceEstonia

“Eesti 2035” strateegia arutelu

Hea „Eesti 2035“ strateegias kaasamõtleja!

Jätkame sel aastal aktiivselt meie riigi pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ koostamist ning kutsume Sind nendes aruteludes taas osalema. Oleme tänaseks analüüsinud globaalseid, Euroopa Liidu ja siseriiklikke suundumusi. Arutanud riigi arengut puudutavaid võtmeteemasid töörühmades ning kaardistanud peamised Eesti arenguvajadused ja -võimalused.

Palume Sind 12. veebruaril kell 14.00-17.00 Tallinn Radisson Blue Sky hotelli Hansa saali, et senise töö vahetulemusi esitleda ning üheskoos analüüsida Eesti võimalikke valikuid ja -sihte aastaks 2035.

Seminaril anname ülevaate töörühmade tulemustest ning Eesti eesseisvate väljakutsete ja võimaluste kaardistusest. Vaatame lähemalt arenguvajaduste lähtekohti ning arutame koos: milline peaks olema Eesti inimeste elu aastal 2035?